Language:

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

NA VAŠEM SOUKROMÍ NÁM ZÁLEŽÍ

ComfortWay s.r.o. (“ComfortWay”) dbá na to, aby byly vaše soukromé údaje v bezpečí. Abychom vaše soukromí pomáhali chránit v maximální možné míře, poskytujeme vám v tomto dokumentu veškeré informace o postupec a možnostech, které s ohledem na sběr osobních dat na webu ComfortWay budete potřebovat. Aby byl dokument lehce dohledatelný, najdete jej na domovské stránce webu a všude tam, kde z naší strany ke sběru dat dochází.

JAKÁ DATA O VÁS ZJIŠŤUJEME

Server ComfortWay shromažďuje informace o každé návštěvě našeho webu – včetně informací jako je typ použitého prohlížeče, IP adresa, poskytovatel internetového připojení, adresu webu, z nějž přicházíte, typ operačního systému, který používáte, stránky, které jste si na našem webu prohlédli a také datum a čas vaší návštěvy. Na některých podstránkách webu máte možnost vytvořit si uživatelský účet a platit za poskytované služby. Na takovýchto stránkách zjišťujeme o uživatelích následující:

Jméno

Adresu

E-mailovou adresu

Telefonní číslo

Informace důležité pro fakturaci za poskytované služby

JAK NAKLÁDÁME S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI

VYUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍ STRANOU

Pro kompletní poskytování našich služeb si můžeme najmout třetí stranu, která bude za ComfortWay zajišťovat některou z částí procesu poskytování naší služby, konkrétně například doručování zakoupené zásilky koncovému uživateli. Těmto třetím stranám poskytujeme pouze takové údaje, které jsou nezbytné k bezproblémovému zajištění dané části procesu poskytování naší služby. Třetí strany nejsou oprávněny námi poskytnutá data využívat k jakémukoliv jinému účelu. S třetími stranami také osobní údaje a data za žádným jiným účelem nikdy nesdílíme.

NAŠE ZÁVAZKY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI DAT

Veškeré osobní údaje shromážděné v naší databázi jsou uchovávány na bezpečném místě a přístup k nim má pouze určený personál. ComfortWay využívá pro ochranu dat a transakcí zabezpečeného serveru.

PŘIJETÍ PODMÍNEK

Používáním webu ComfortWay přijímáte výše uvedené pravidla pro ochranu osobních údajů. Nesouhlasíte-li s uvedenými podmínkami, prosím, nadále nenavštěvujte tuto webovou stránku.

JAK NÁS KONTAKTOVAT

V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek nás kontaktujte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.